• :: Programs free download » สคริปทำเว็บไซต์วิดีโอ » สร้างสไลด์ให้เว็บไซต์ของคุณ
  สร้างสไลด์ให้เว็บไซต์ของคุณ
  โปรแกรมที่จะแนะนำต่อไปนี้  ไม่ใช่สคริปสำหรับทำเว็บไซต์วิดีโอโดยตรง  แต่งเป็นโปรแกรมสร้างภาพสไลด์ เพื่อนำไปประกอบเว็บไซต์  เราสามารถสร้างสไลด์ออกมาเป็นไฟล์ประเภท HTML  แล้วอัพโหลดขึ้นประกอบเว็บไซต์ของเราได้ ด้วยโปรแกรม JavaScript Slideshow Maker

  สร้างสไลด์
  การใช้งาน ก็แค่เพิ่มภาพที่จะทำสไลด์

  สร้างสไลด์
  เลือก Styles ตามต้องการ

  สร้างสไลด์
  ปรับแต่ง Options

  สร้างสไลด์
  การจัดการหน้าเว็บไซต์
  ผู้เขียนว่าใช้งานง่ายดี  เหมาะกับเว็บมาสเตอร์ที่ต้องการสร้างสไลด์ ประกอบเว็บไซต์