• :: Programs free download » โปรแกรมทำวิดีโอ » เว็บไซต์สร้างวิดีโอออนไลน์ ส่งถึงบ้านคุณ
  เว็บไซต์สร้างวิดีโอออนไลน์ ส่งถึงบ้านคุณ
  เว็บไซต์สร้างวิดีโอออนไลน์นี้ตัวนี้ จริงๆ ผมเองก็ยังไม่ได้ลองนะครับ ประมาณว่าให้เราอัพโหลดภาพขึ้นไปบนเว็บไซต์ แล้วสร้างเป็นภาพสไลด์หรือภาพวิดีโอนั่นเอง  แต่ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน


  สร้างวิดีโอออนไลน์
       ท่านสามารถสมัครสมาชิกทดสอบการใช้งานได้ครับ  ทดลองการใช้งานดู แต่ถ้าต้องการใช้งานระดับสูง หรือที่เรียกว่า Premium  คงต้องเสียเงินค่าสมาชิก

  เว็บไซต์สร้างวิดีโอออนไลน์
  เว็บไซต์นี้คุณสามารถที่จะ
  -Share videos
  -Post to Facebook and YouTube
  -Get unlimited downloads
  -Premium music
  -Virtually unlimited storage
  เป็นต้น

  เว็บไซต์สร้างวิดีโอออนไลน์
  มี Styles ให้เลือกใช้มากมาย