• :: Programs free download » โปรแกรมบันทึกวิดีโอ » CamStudio บันทึกทุกอย่างบนหน้าจอ
  CamStudio บันทึกทุกอย่างบนหน้าจอ
       CamStudio เป็นประเภท Free Streaming Video เป็นโปรแกรมสำหรับบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ จับการเคลื่อนไหว แล้วบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ
       โปรแกรมบันทึกหน้าจอนี้ เป็นโปรแกรมฟรี เหมาะแก่กันบันทึกเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน  แนะนำคนอื่น  เปิดให้คนอื่นดู  เช่นเราบันทึกการทำเว็บไซต์เป็นไฟล์วิดีโอ ส่งขึ้น youtube เพื่อให้เพื่อ ๆ หรือลูกค้าได้ดูครับ

      
       ความสามารถของโปรแกรม CamStudio
  -สามารถบันทึกหน้าจอเป็นไฟล์วิดีโอ ในรูปไฟล์ .AVI
  -เป็นโปรแกรมscreen recorder software แบบ open source ให้ใช้งานแบบฟรี ๆ
  -สามารถบันทึกได้ทั้งภาพ เสียง แะภาพเคลือนไหว ตลอดการเคลื่อนไหวต่าง ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  -รองรับการทำงานบน Windows เป็นอย่างดี
  -