• :: Programs free download » เว็บไซต์แนะนำ » โปรแกรมวิดีโอ
  โปรแกรมวิดีโอ
       ถ้าใครสังเกตหน่อย จะเห็นว่าเว็บไซต์นี้ใช้ชื่อโดเมนเนมว่า โปรแกรมวิดีโอ.com ไม่ได้ใช้คำว่า โปรแกรมวีดีโอ.com โปรแกรมวิดีโอ นี้ ผู้จัดทำถอดศัพท์มาจากคำว่า video เป็นวิดีโอ แต่โดยมากคนใช้คำว่า วีดีโอ  ออกเสียงยากตามถนัดของคนไทย
       ฉะนั้น เวลาที่ท่านค้นหาเว็บไซต์เราใน google.com google.co.th ควรใช้คำว่า โปรแกรมวิดีโอ  ตามชื่อโดเมนเนม จะง่ายต่อการค้นหา หรือถ้าท่านพิมพ์ชื่อเว็บไซต์เพื่อเข้าชมเอง อย่าลืมพิมพ์คำว่า โปรแกรมวิดีโอ.com
       เว็บไซต์โปรแกรมวิดีโอ.com ของเราพยายามนำเสนอ หรือแนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับการทำวิดีโอ  ทำภาพสไลด์ เขียนแผ่น CD, VCD, DVD ต่างๆ แนะนำโปรแกรมที่เขาให้ใช้งานฟรีเป็นส่วนมาก ที่ท่านสามารถศึกษาและนำมาใช้ได้ หรืออย่างน้อยก็จักเป็นแนวทางในการศึกษาสืบค้นข้อมูลต่อไป
       หลังจากทางเราแนะนำโปรแกรมการทำวิดีโอต่างๆ แล้ว ทางเราก็จะแนะนำเว็บไซต์ผู้ผลิต เพื่อให้ท่านได้เข้าไปศึกษา และดาน์โหลดมาใช้เอง
       ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชม